Industrihallar/Skärmtak

Ni är välkommna att hyra, leasa eller köpa en industrihall eller ett skärmtak. Vi monterar nyckelfärdiga industritält hallar, skärmtak. Produkterna går att få varmisolerade med belysning.ArcticHall tillverkar lagerhallar och väderskydd med fokus på kvalitet, miljö och innovation.

Kvalitét
Konstruktionerna beräknas enligt Eurokoder för att klara vårt hårda klimat.

Miljö
Producerade för att minska volym vid transport

Inovation
Tillverkade i höghållfasthetsstål för att minska vikt och volym.
LAGERHALL SKÄRMTAK
VÄDERSKYDD

Kontakta oss för mer information och priser:

Emil Sandblom 0511-34 45 52 • emil@movab.eu

Peder Strand 0511-34 45 51 • peder@movab.eu

Tomas Andersson 0727-45 45 22 • tomas@movab.eu

WEBSHOP