Miljöpolicy

BIG-gruppens grundprinciper

BIG-gruppen är Sveriges ledande kedja av fristående leverantörer av verktyg, maskiner, skyddsutrustning och industriförnödenheter till proffsmarknaden. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt sortiment efter den lokala kundens krav och behov. Vi samarbetar med de tillverkare som står för innovationer och hög kvalitet. Vi har ett ärligt och seriöst förhållningssätt gentemot våra kunder och övriga intressenter.

Våra kunder är yrkesfolk och då är hög kvalitet och funktion en självklarhet för oss. I vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av miljöpåverkan ingår följande;

Kvalitet

Kvalitetsarbetet är en naturlig del i vårt dagliga arbete. Det baseras på att vi med en helhetssyn förstår de krav och förväntningar som våra kunder ställer på oss. Kvalitet skapas genom kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare som känner ansvar och delaktighet. Samtliga medarbetare ansvarar för att rätt kvalitet uppnås i det dagliga arbetet samt känner ansvar för den totala kvalitén.

För att vara våra kunders självklara val och långsiktiga partner erbjuder vi;

Miljö

Miljöarbetet fungerar som en integrerad del i vår dagliga verksamhet. Vi ska sträva efter ständig förbättring och aktivt arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan avseende produkter, tjänster och transporter. Genom att sätta mål och vidta förebyggande åtgärder ska vi skydda miljön och verka för en hållbar utveckling.

Detta innebär att vi;