BAS P och BAS U Fortsättning

BAS P och BAS U Fortsättning Byggarbetsmiljösamordnare Planering
Byggarbetsmiljösamordnare Utförande.

Utbildningen berör förutsättningar och regler för den som har uppdraget att ansvara för arbetsmiljöreglerna på en byggarbetsplats.
8 timmar
Kursledare: Johnny Sundquist

Vi går igenom:
Arbetsmiljölagen.
Fördjupning i Arbetsmiljöverkets författningssamling-AFS.
AFS 2001:1 Det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Regler för ställning, kran, vibrationer, skyddsutrustning, maskiner m.m.
Föranmälan.
ID 06
Sanktionsavgifter.
Administration.
Uppföljning.
Efter kursen ska deltagaren ha fått verktyg att kunna genomföra sitt uppdrag.

Stäng