Bultpistol

Arbetsgivare ska se till att arbetstagare har tillräckliga färdigheter i detta arbete samt känna till riskerna, skötsel och lämpliga arbetsmetoder. Brott mot föreskrifterna kan leda till böter. AFS 2001:3, 2006:4.

Kursledare

Johnny Sundqvist

Kurstid:

4 timmar

 

Målgrupp

Byggarbetare, entreprenad, VVS-installatörer, Elinstallatörer, industri och lantbruk.

Kursinnehåll

Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbete med bultpistol
Riskbedömning
Personligt skydd

Säkerhetsåtgärder Funktion och användning Märkning
Skötsel och underhåll Ammunition och fästdon

Efter kursen

Efter kursen ska eleven känna till Arbetsmiljö- verkets bestämmelser för arbete med bultpistol. (Krut- eller gasdrivna fastsättningsverktyg). Eleven ska känna till risker och skyddsåtgär- der. Eleven ska känna till hur en bultpistol ska användas.

Stäng