Första hjälpen och HLR/Hjärtstartare

Vet du var närmaste hjärtstartare finns? Vet du hur den fungerar? Varje år drabbas 10 000 personer av ett hjärtstopp utanför sjukhus. Behandling påbörjas på ca 5 000. Årligen räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt oväntade hjärtstopp utanför sjukhus. När någon faller ihop helt plötsligt så är det dom första minuterna som är viktiga för hur det ska se ut i framtiden – om personen har någon framtid. Tyvärr är många personer rädda att göra fel eller så vågar man inte försöka hjälpa en medmänniska.

Kursledare: Johnny Sundqvist

Kurstid:

4 timmar

Målgrupp

Företag och organisationer som vill kunna han- tera akut omhändertagande och liknande krissi- tuationer på arbetsplats. Utbildningen är upplagd efter kraven i AFS 1999:7, inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Genomgång av metoder och hantering av andningsstopp och hjärtstopp
Hantering av andningsstopp
Hantering av hjärtstopp

Användning av hjärtstartare

Efter kursen

Efter kursen ska eleven ha kunskap att hantera andningsstopp. Efter kursen ska eleven ha kunskap att hantera ett hjärtstopp. Eleven ska kunna hantera hjärtstartare. Eleven ska tydligt kunna larma räddningstjänst. Eleven skall känna till grundläggande agerande vid olycka.

 

Stäng