ISOCYANATER/HÄRDPLASTER

Utbildningen är för dig som arbetar med eller kommer att arbeta med härdplaster och fogskum. Även för dig som utsätts för eller kommer att utsättas för Isocyanater.

2 timmar

Kursledare: Johnny Sundquist

Vi går igenom:
Arbetsmiljölagen.
Arbetsmiljöverkets författningsamling-AFS.
Personlig skyddsutrustning.
Säkerhetsblad.
Utbildning.
Medicinsk undersökning.
Tjänstbarhetsintyg.
Regler för olyckshantering.

Stäng