Ställningsbyggnation, allmän utbildning

Enligt AFS 2013:4 skall uppförande, väsentlig ändring och nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning och skall ha minst den teoretiska utbildningsnivå de som utför arbetet har. De som utför arbetet skall ha utbildning eller särskild information för det arbete som skall utföras och de särskilda risker detta kan medföra, enligt något av nedan angivna alternativ: Särskild information (< 2 m), Allmän utbildning
(2–9 m).

Kursledare: Johnny Sundqvist

Kurstid: 16 timmar

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som inte har någon eller liten erfarenhet eller utbildning gällande att montera, förändra och demontera ställningar med en höjd på 2–9 m eller som leder detta arbete.

Kursinnehåll

Genomgång av lagar och regler Val av ställning
Ställningstyper
Ställningens delar Riskbedömning

Säkerhet runt ställningen
Personligt fallskydd
Planering av arbetet
Plan för uppförande
Användning och nedmontering av ställning Förankring av ställningen

Väderskydd

Efter kursen

Efter kursen skall eleven känna till Arbetsmiljö- verkets föreskrifter för ställningsbyggnation
upp till 9 meter. Eleven skall känna till material, märkning och hantering av ställningskomponenter. Eleven skall under utbildningstiden bygga en ställning med 2 trapptorn.

Stäng