Brandfarliga arbeten

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvarig med återkommande arbetsuppgift att
utfärda tillstånd för heta arbeten ska vara behörig, det vill säga genomgått utbildning för uppgiften. Läs även AFS 2003:3, föreskrifter. Brandvakten som ska bevaka att brand ej uppstår ska ha ett giltigt certifikat för heta arbeten. Giltighetstiden för ett certifikat är fem år. Tillståndsansvarige är den som skriver på tillståndslista för heta arbeten (vanligtvis beställaren eller utsedd person av denna) ska ha giltigt certifikat om arbetsuppgiften att utfärda tillstånd är återkommande
(mer än tre gånger per år).

Kursledare: Nicklas Lidholm

Kurstid: 6,5 timmar

Målgrupp

Alla som utför brandfarliga arbeten, d.v.s. tillstånds- givare, brandvakt.

Kursinnehåll

  • Arbetsmiljöplanen
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
  • Brandkunskap
  • Organisation på tillfällig arbetsplats Dokumentation
  • Praktisk släckövning

 

Efter kursen

Eleven skall och ha goda kunskaper när det gäller brandfarliga arbeten och ska följa gällande säkerhetsföreskrifter.

 

Stäng