Fallskyddsutbildning

Enligt den europeiska lagstiftningen måste arbetsgivaren tillhandahålla fallskydd för alla personer som arbetar på en höjd där fallrisk föreligger. Det handlar om att rädda liv. En person dör varje dag på grund av fall från hög höjd. Se till att dina medarbetare har utbildning och kunskap och tillgång till utrustning för höga höjder (över två meter). Genom denna utbildning ger vi dig och dina kollegor rätt förutsättningar och rätt kunskap. Läs mer på AFS 2001:3.

Kursledare:

Johnny Sundqvist

 

Kurstid:

4 timmar teori med praktik

 

Målgrupp

Alla personer som jobbar på höga höjder (över två meter). En riskbedömning ska visa om det behövs även i andra situationer, t.ex. vid arbete med arbetsplattformar, i slutna utrymmen eller vid vatten.

Kursinnehåll

Lagar och föreskrifter Riskbedömning och analyser CE märkning
Personligt fallskydd
Helselar
Stödbälten
Planering av arbetet Förankringspunkter
Rep och glidlås
Falldämpare Fallskyddslösningar Infästning
Fallfaktor
Fri höjd
Förvaring
Skötsel och underhåll

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Deltagarna får även testa att hänga från högre höjder med rätt utrustning. Utbildningen avslu- tas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov.

Efter kursen

Eleven skall känna till risker säkerhet och till- lämpning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och rekommendationer. Eleven skall också känna
till hur det personliga fallskyddet skall användas.

Stäng