Fallskyddsutbildning

Enligt den europeiska lagstiftningen måste arbetsgivaren tillhandahålla fallskydd för alla personer som arbetar på en höjd där fallrisk föreligger. Det handlar om att rädda liv. En person dör varje dag på grund av fall från hög höjd. Se till att dina medarbetare har utbildning och kunskap och tillgång till utrustning för höga höjder (över två meter). Genom denna utbildning ger vi dig och dina kollegor rätt förutsättningar och rätt kunskap. Läs mer på AFS 2001:3.

Kursledare: Nicklas Lidholm

Kurstid4 timmar teori med praktik

 

Målgrupp

Alla personer som jobbar på höga höjder (över två meter). En riskbedömning ska visa om det behövs även i andra situationer, t.ex. vid arbete med arbetsplattformar, i slutna utrymmen eller vid vatten.

Kursinnehåll

Lagar och regler, arbetsmiljö, ansvar och skyldigheter

Riskbedömning och analyser

Personligt och kollektivt fallskydd

Kontroll och besiktning

Genomgång av fallskyddssystemets olika delar

Genomgång av lämplig utrustning vid olika arbetsplatsmiljöer

Fallfaktor, fri höjd

Utbildningen är teoretisk men deltagarna får prova ett ta på sig en sele och justera in den korrekt.

Det finns även möjlighet att prova på att hänga i selen.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Deltagarna får även testa att hänga från högre höjder med rätt utrustning. Utbildningen avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov.

Extra:

Vi kan nu erbjuda för de som valt att gå vår fallskyddskurs evakuering. Då får deltagarna testa att fira ned sig själva, och de får en praktisk genomgång om aktiv räddning. Kurstid 8 timmar

 Efter kursen

Eleven skall känna till risker säkerhet och till- lämpning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och rekommendationer. Eleven skall också känna
till hur det personliga fallskyddet skall användas.

Stäng