Truckutbildning

På ett gemensamt arbetsställe ska den samordningsansvarige ha rutiner för att kontrollera att de som framför truckar har tillstånd till detta från sina respektive arbetsgivare. Den samordningsansvarige ska även tillhandahålla den information som krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället.

Kursledare: Nicklas Lidholm

Kurstid:

16 timmar varav 8 timmar teori och 8 timmar praktik. Kursen avslutas med ett teoretiskt prov och eleven får sitt truckkort.

Målgrupp

Alla som jobbar med eller runt truckar

Kursinnehåll

På ett gemensamt arbetsställe ska den samordningsansvarige ha rutiner för att kontrollera att de som framför truckar har truckkort.

Truckföraren skall även ge ett personligt körtillstånd som tillåter att använda truckar på arbetsplatsen. Dem samordningsansvarige skall

även tillhandahålla den information som krävs för en säker truckanvädning på arbetsplatse, tex lokala regler.

A-truckar = låglyftande truckar

B-truckar = höglyftande truckar

C-truckar = större maskiner, ex. hjullastare och teleskopare

D-truckar = drag- och terminaltruckar

MOVAB:s Truckutbildningen är enligt TLP 10. 

Lagar och föreskrifter Truckkort och körtillstånd Trucktyper
Konstruktion

Arbetssätt
Stabilitet
Maskinskylt
Belastningar
Underhåll och daglig tillsyn
Risker och säkerhetsbestämmelser Godshantering

Ergonomi Farligt gods

Efter kursen

Efter kursen ska eleven känna till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete med truck, riskbedömning, säkerhetsåtgärder, praktiskt arbete med truck, ergonomi, tillsyn och underhåll.

 

Stäng