Travers

Kursen behandlar även Svängkran-Portalkran-Konsolkran och Telfer.
I AFS 2006:6 föreskrivs att: den som använder lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper. Kran får köras endast av den som har genomgått utbildning, är minst 18 år gammal och har körtillstånd från arbetsledningen. Du ska ha gott omdöme och god samarbetsförmåga. I kursen ingår även säkra lyft.

Kursledare: Nicklas Lidholm

Kurstid:

8 timmar teori och praktik

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska bli kranförare, lastkopplare, lyftledare eller signalman. Kursen är lämplig även för arbetsledare, BAS P och BAS U m.fl.

Kursinnehåll

  • Egenskaper
  • Begränsningar
  • Underhåll
  • Kontroll
  • Manövrering
  • Arbetsmiljöplanen
  • Arbetsmiljöföreskrifter
  • Lyftanordningen
  • Uppbyggnad
  • Drift

 

Efter kursen

Deltagaren ska känna till risker, säkerhet och tillämpning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Deltagaren ska känna till hur man säkert använder lyftanordningar och lyftredskap.

 

Stäng