Ställningsbyggnation, allmän utbildning 2-9 meter

Enligt AFS 2013:4 skall uppförande, väsentlig ändring och nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning och skall ha minst den teoretiska utbildningsnivå de som utför arbetet har. De som utför arbetet skall ha utbildning eller särskild information för det arbete som skall utföras och de särskilda risker detta kan medföra, enligt något av nedan angivna alternativ: Särskild information (< 2 m), Allmän utbildning
(2–9 m).

Kursledare: Nicklas Lidholm

Kurstid: 16 timmar varav 8 timmar självstudier

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som skall bygga, ändra, leda eller demontera en ställning där arbetsplanet är på max 9m höjd.

Kursinnehåll

Lagar och regler, arbetsmiljö, ansvar och skyldigheter

Ställningstyper och Val avställning

Ställningens delar

Riskbedömning

Säkerhet, på och runt ställningen

Personligt fallskydd

Planering av arbetet

Ergonomi

Efter kursen

Efter kursen skall deltagarna känna till arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller vid användning av ställningar upp till nio meter.

Deltagarna skall känna till matrial, märkning och hantering av ställningskomponenter.

Stäng