Heta/brandfarliga ämnen

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvarig med återkommande arbetsuppgift att
utfärda tillstånd för heta arbeten ska vara behörig, det vill säga genomgått utbildning för uppgiften. Läs även AFS 2003:3, föreskrifter. Brandvakten som ska bevaka att brand ej uppstår ska ha ett giltigt certifikat för heta arbeten. Giltighetstiden för ett certifikat är fem år. Tillståndsansvarige är den som skriver på tillståndslista för heta arbeten (vanligtvis beställaren eller utsedd person av denna) ska ha giltigt certifikat om arbetsuppgiften att utfärda tillstånd är återkommande (mer än två gånger per år).

Kursledare: Nicklas Lidholm

Kurstid:

6,5 timmar

Målgrupp

Alla som utför heta arbeten, d.v.s. tillstånds- givare,brandvakt och hetarbetare*.

Kursinnehåll

Arbetsmiljöplanen
Arbetsmiljöverkets föreskrifter Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter Brandkunskap
Organisation på tillfällig arbetsplats Dokumentation
Praktisk övning

Efter kursen

Eleven skall och ha goda kunskaper när det gäller brandfarliga heta arbeten och ska följa gällande säkerhetsföreskrifter.

* Hetarbete = Brandfarligt arbete på tillfällig arbetsplats.

Stäng